Kvalitetsmanual

Kort om Kvalitetsmanualen

Kvalitetsmanualen, der er tilpasset CaseWare, sikrer dig en effektiv kvalitets- styring. Kvalitetsmanualen indeholder en beskrivelse af revisionsfirmaets kvalitets-styringsprocedurer og politikker,  i overensstemmelse med revisorloven, ISQC 1 og internationale revisionsstandarder, og dækker bl.a. over følgende områder:

 

•   Ledelsesansvar for kvaliteten
•   Etiske regler og uafhængighedsregler
•   Tavshedspligt, hvidvaskregler mv.
•   Accept og fortsættelse af kundeforhold og opgaver
•   Menneskellige ressourcer og kompetencer
•   Erklæringsopgaver, herunder koncepter for udførelsen af erklæringsopgaver med og uden sikkerhed
•   Overvågning, herunder intern overvågning og kontrol af kvalitetsstyrings- system og erklæringsopgaver
•   Rådgivningsopgaver.

Fordele ved Kvalitetsmanualen

Med Kvalitetsmanualen opnår I en effektiv kvalitetsstyring. Systemet sikrer, at I r et helstøbt kvalitetsstyringssystem i sammenhæng med CaseWare. Kvalitetsmanualen lever op til gældende lovgivning og internationale standarder, og den tager samtidig højde for Revisortilsynets retningslinjer om kvalitetskontrol.

 

Kvalitetsmanualen kan målrettes din virksomheds størrelse:

•   Flere godkendte revisorer med ansatte

•   En godkendt revisor med ansatte

•   En godkendt revisor uden ansatte.

 

 

Kvalitetsmanualen bliver løbende opdateret, når der er ændringer, og du mod- tager automatisk en ny version til download,  som giver et overblik over de konkrete ændringer.

 

Kontakt

  • Celina Bach-Møller

    Konstitueret direktør

    3369 1063