Celina Bach-Møller | administrerende direktør


Et nyt år kan føles som at køre i tog. Man afgår fra en perron af juletid, feriedage og nytår og accelererer mod det nye års mål. Her i januar er topfarten måske ikke helt nået endnu, og 2023 er heller ikke ude af syne. Lad mig derfor starte med at sætte nogle ord på det forgangne år, inden jeg skuer fremad.

I 2023 var vores blik rettet mod ‘skyen’ – ligesom det også vil være de kommende år. Således gik Cloud Regnskab til regnskabsklasse B i luften. Desuden ser vi med stolthed tilbage på det, der er blevet vores tre-i-ener: Indsendelsesservice, Digital Signering og senest den nye testfunktionalitet i Indsendelsesservice, så du kan teste et regnskab, inden du indberetter det til Erhvervsstyrelsen, indhente underskrifter med Digital Signering og indsende det til Erhvervsstyrelsen, uden at du på noget tidspunkt forlader Caseware.

2024 med iXBRL
Apropos indsendelse vil vi her i 2024 have fokus på iXBRL – det nye format til indberetning af årsrapporter. Du kan allerede nu til testformål danne filer i iXBRL-format i CW*Regnskab, og i år åbner vi for dannelse og indberetning af årsrapporter i iXBRL-format. Det giver dig som indberetter mulighed for i god tid at blive fortrolig med det visuelle udtryk af en årsrapport dannet i iXBRL, inden det bliver relevant for størstedelen af virksomhederne i løbet af sommeren 2026.

Derudover vil året i år blive ‘business as usual’ med diverse faglige og tekniske opdateringer af vores løsninger. Hvilke det mere specifikt drejer sig om, redegør Magnus Klokkedal, vores Customer Service Manager, for i en artikel her i nyhedsbrevet.

Ny togfører i Danmark
En anden artikel, som jeg synes, at du også skal læse, er interviewet med Joost Ekkelboom, Head of Commercial Caseware Europe. Som det blev kommunikeret tilbage i august 2023, har Caseware ændret sin europæiske organisation, så det fra og med nu er Joost i stedet for mig, som sidder i førerhuset på Caseware Danmark. Det kan du være tryg ved, for skinnerne for Caseware i Danmark er lagt, og der er god fremdrift, ligesom vores tætte faglige samarbejde om løsninger med FSR – danske revisorer fortsætter. Som en understregning af Casewares fokus på Danmark vil Joost inden længe kunne annoncere en ny, stor kunde hos Caseware Danmark.

Jeg vil derfor benytte denne sidste Månedens kommentar fra min hånd til at takke dig som kunde og/eller bruger af Caseware for et godt samarbejde.

Jeg ønsker dig fortsat god rejse med Caseware.


 

Få mere viden