Integrationer og services

Caseware har udviklet en platform, der sikrer, at du kan integrere næsten alle softwarepakker med Caseware på en driftsstabil og brugervenlig måde. Vi har døbt integrationsløsningen Business Connect.

Business Connect

Med Business Connect kan du let integrere andre systemer og værktøjer med Caseware, der sikrer, at dine arbejdsprocesser fungerer så effektivt som muligt. Integrationsløsningen består af to dele:

  • Den serverbaserede del, der kobles til andre programmer via et Application Programming Interface (API).
  • Den klientbaserede del, der kommunikerer med serverdelen og med Caseware.

Vi har udviklet to løsninger – en til Caseware Cloud og en til Caseware Desktop. Således er Business Connect fremtidssikret, samtidig med at vi sikrer en god overgang fra Desktop til Cloud.

I første omgang er Business Connect frigivet med to integrationer: Virk.dk til XBRL upload af regnskaber (Indsendelsesservicen) og TimeView til synkronisering af kundestamdata og kontaktpersondata.​

Om Indsendelsesservicen

Indsend regnskaber til Erhvervsstyrelsen i formaterne IXBRL og XBRL med kun tre klik. 

Med vores indsendelsesservice tilbyder vi følgende:

  • Indsendelse af et supplerende dokument, hvis du har valgt ikke at vise nettoomsætningen.
  • To løsninger - vælg enten at indsende et enkelt regnskab eller indsende flere regnskaber samtidig.
  • Samspil med regnskabssystemer, heriblandt Caseware Working Papers, hvor du kan indsende regnskaber direkte fra regnskabsmodulet.
  • Besked, hvis indsendelsen er fejlet, ligesom du har mulighed for at genindsende et eller flere regnskaber.

Vi logger alle handlinger, og sluttelig modtager du en bekræftelse for modtagelsen i Erhvervsstyrelsen.