Tine Bünger, produktchef


Den 15. december 2022 træder de nye kvalitetsstyringsstandarder – de såkaldte ISQM’er i kraft – og revisionsvirksomhederne forventes fra denne dato at være klar til at opfylde kravene i standarderne. 

Standarderne blev udgivet fra IAASB i december 2020, og siden har revisionsbranchen arbejdet hårdt på at fortolke standarderne, således at et effektivt og risikorettet kvalitetsstyringssystem kan være klart til at gå i luften, når standarderne træder i kraft. Hos Caseware har vi ligeledes arbejdet på at opdatere den eksisterende løsning i kvalitetsmanualen, som også hidtil har været et effektivt redskab for revisorerne, til at overholde kravene på området.

Nyt fokus på ”quality management”

Helt overordnet indfører ISQM et nyt fokus på ”quality management” som en pendant til det hidtidige fokus på ”quality control”. I praksis betyder det et øget fokus på proaktivitet, idet revisionsvirksomhederne skal opstille kvalitetsmål, identificere risici og etablere kontroller til afdækning heraf. Herudover er ledelsens rolle i forbindelse med risikostyring blevet mere synlig, ligesom opfølgning og analyse bliver et omdrejningspunkt for den løbende opdatering af kvalitetskontrollerne. Målet er et mere robust og skræddersyet kvalitetsstyringssystem, som er tilpasset den enkelte revisionsvirksomhed og de risici, der er relevante for denne – og dermed resulterende i øget kvalitet.

At det nye kvalitetsstyringssystem i langt højere grad end hidtil skal være målrettet den enkelte revisionsvirksomhed betyder, at en ”one-size-fits-all”-løsning ikke er en mulighed, idet opfyldelse af standardens krav i høj grad er afhængig af en indsats fra den enkelte revisionsvirksomhed. 

Manualen skal målrettes til din revisionsvirksomhed

Casewares opdaterede kvalitetsmanual, som udkommer i september 2022, vil stadig være et værktøj, der har til hensigt at hjælpe revisionsvirksomhederne med at opfylde kravene i ISQM – men det vil i mindst lige så høj grad være afhængig af en betydelig indsats fra den enkelte revisionsvirksomhed med at målrette manualen til revisionsvirksomheden, således at et effektivt og robust kvalitetsstyringssystem bliver resultatet af den samlede indsats.

Vejledning om arbejdet med kvalitetsstyringssystemet

Heldigvis er der hjælp at hente til dette arbejde, da FSR - danske revisorers kvalitetsudvalg har udarbejdet en vejledning, som er målrettet de mindre og mellemstore virksomheders arbejde med kvalitetsstyringssystemet – vejledningen kan findes her og vil sammen med Casewares kvalitetsmanual fungere som gode redskaber i det kommende arbejde med kvalitetsstyringssystemet. 

God arbejdslyst!   

 

Få mere viden