Kort om CW*Regnskab

Med CW*Regnskab kan du opstille årsrapporter for selskaber i henhold til årsregnskabsloven for regnskabsklasse A til regnskabsklasse C inklusiv koncerner. Løsningen indeholder:

  • Tjeklister, så du kan dokumentere din gennemgang af overholdelsen af årsregnskabsloven.
  • Mulighed for, at du kan opstille tilhørende specifikationshæfte og skatteregnskab. 
  • Ved behov for en mere detaljeret rapportering, er det muligt i løsningen at udarbejde en intern årsrapport eller alternativt et afdelingsregnskab. Sidstnævnte er en integreret del i regnskaber for regnskabsklasse A og i specifikationer/intern årsrapportering for selskaber. 
  • Når årsrapporten er godkendt, har du mulighed for at generere XBRL-filer, der kan anvendes direkte til indberetning til Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik.
  • Mulighed for, at du kan udarbejde regnskabet på flere sprog og tosproget layout (Dansk og Engelsk).

Kombiner også CW*regnskab med vores produkt Digital Signering, og send alle dokumenter til de rette personer på én gang.

Fordele ved CW*Regnskab

CW*Regnskab sikrer, at du kommer gennem regnskabsprocessen på en effektiv måde ved hjælp af følgende fordele:

  • Import af regnskabsdata direkte fra e-conomic (har du en Navision løsning hos Norriq, kan du også importere direkte til Caseware).
  • Reducere risikoen for fejl, da data rettes alle steder, når du retter ét sted. Du undgår således risikoen for manglende konsistens ved ændringer, og du sparer tid på ekstra kontroller af, om alt nu også stemmer, eksempelvis om justeringer og/eller efterposteringer i enkelte tal slår igennem alle steder i løsningen.
  • Generere XBRL-filer, der kan bruges direkte til indberetning til Erhvervsstyrelsen og Danmarks Statistik.
  • Når årsregnskabet årsrulles, genbruges indtastet data.
  • Vi opdaterer modulet, når der er ændringer i lovgivningen. Ved at hente de nyeste opdateringer sikrer du, at dine regnskaber altid overholder gældende lovgivning (nyeste påtegninger, noter mv.).