Kort om CW*Revision

Modulet er opbygget af procedurer og arbejdsgange, der trin for trin guider dig gennem processen. Det sikrer en effektiv og dynamisk arbejdsproces og giver et naturligt flow i alle faser fra planlægning til afslutning. I modulet har du adgang til:

  • Revision, udvidet gennemgang og review af regnskaber
  • Assistance med regnskabsopstillinger
  • Eksempler og paradigmer til blandt andet handels-, produktions- og holdingselskaber
  • Et stort handlingsbibliotek til løsning af opgaverne fordelt på revisionsmål og risici
  • Protokolværktøjet, som fungerer dynamisk med revisionsprocessen.
Modulet omfatter alle de forhold, der skal håndteres og dokumenteres i henhold til lovgivning og internationale standarder. Modulet kan håndtere alle filtyper, og du kan nemt knytte dokumentation til blandt andet handlinger, regnskabsposter og opfølgningspunkter.
 
Kombineres CW*Revision med Caseware Cloud, kan du sikkert udveksle dokumenter med kunden i forbindelse med opgaveløsningen.
 

Fordele ved CW*Revision

Modulet sikrer dig effektive arbejdsgange, høj kvalitet og sikkerhed i de enkelte arbejdshandlinger ved hjælp af følgende fordele:

  • Processerne er dynamiske og tager blandt andet højde for regnskabspostens væsentlighed og risiko.
  • Du undgår unødige handlinger, der øger din effektivitet, da du kun bliver præsenteret for relevante forhold.
  • Modulet hjælper til at skabe den røde tråd gennem planlægning, udførelse, dokumentation og afgivelse af dine erklæringer på regnskaber.
  • Reducere risikoen for fejl, da data rettes alle steder, når du retter ét sted. Du undgår således risikoen for manglende konsistens ved ændringer, og du sparer tid på ekstra kontroller af, om alt nu også stemmer, eksempelvis om justeringer og/eller efterposteringer i enkelte tal slår igennem alle steder i løsningen.
Samtidig med ovenstående har du sikkerhed og tryghed i, at de krævede kvalitetskrav, der anvendes i forbindelse med kvalitetskontrollen, er overholdt.