Audicon GmbH. Det er navnet på den tyske distributør, som Caseware opkøbte i slutningen af september. 140 medarbejdere, mere end 25 års virke, markedsledende leverandør af it-løsninger til den tyske revisorbranche.

Isoleret set en uvæsentlig nyhed for danske kunder hos Caseware. Og så alligevel ikke. Lad mig sætte ord på.

Nyerhvervelsen er et led i Caseware Internationals opkøbsstrategi – præcis som da de danske Caseware-aktiviteter blev overtaget for knapt et år siden. Strategien hedder ‘One Caseware’, og transformationen af distributører til datterselskaber skal ikke alene understøtte, men ligefrem skabe, momentum i revisorbranchens egen transformation – også i Danmark.

Den direkte kontakt med kunderne på de lokale markeder er en forudsætning for at kunne udvikle morgendagens i stedet for gårsdagens løsninger. De værktøjer, der frigør ressourcer og flytter revisor fra tjeklister til rådgivning. De værktøjer, der sikrer relevans på både kort og langt sigt.

Strategien skaber også interaktion på en anden måde. Som datterselskaber sætter vi vores aftryk på de løsninger, der udvikles globalt i Caseware for så efterfølgende at tilpasse dem lokalt. For Caseware Danmarks vedkommende er det et relativt stort aftryk, fordi digitaliseringen af samfundet er fremskreden. Der bliver lyttet til vores erfaringer og prioriteter.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg fremhæve betydningen for time-to-market. Som ét Caseware skal vi ikke alle opfinde den dybe tallerken lokalt. I stedet kan vi bygge ovenpå eller modificere andre landes løsninger, så de dækker jeres behov.

Et godt og aktuelt eksempel er Caseware Monitor, der ved hjælp af 10 målepunkter giver overblik over, hvor man er – og hvad man eventuelt mangler – i en erklærings- og regnskabsproces; både på enkeltkunde, kundeportefølje og samtlige kunder. Det er et værktøj, som Caseware har udviklet til det engelske marked. Derefter er det blevet tilpasset det hollandske og tyske marked, og nu lancerer vi det snart i Danmark.

“Transformationen af distributører til datterselskaber skal ikke alene understøtte, men ligefrem skabe, momentum i revisorbranchens egen transformation – også i Danmark.”


 

Få mere viden