Tal, Talent og Troværdighed 

Den 28. september var revisionsbranchen samlet til FSR – danske revisorers medlemsdag 2022 – under overskriften: Tal, Talent og Troværdighed. Det var en spændende dag – som ud over debatten om talenter også indeholdt interessante indlæg om revisors arbejde, herunder assistanceerklæringer og revisors uafhængighed, som vi helt konkret tager med tilbage til videreudviklingen af Caseware.

Dygtige medarbejdere og effektiv digitalisering
Debatterne på dagen viste, at branchen står overfor to primære udfordringer, der bliver centrale parametre for fremtidens revisionsvirksomhed. Branchen skal tiltrække og fastholde de dygtigste medarbejdere, og revisionsvirksomheder har brug for digitale og effektive arbejdsgange med tydelig kundekommunikation.

Hvis branchen skal løse de to udfordringer, er en øget digitalisering central. De kommende generationer er født ind i en digital verden, hvor de forventer, at it-løsningerne er brugervenlige og understøtter de manuelle arbejdsprocesser, så revisoren kan bruge tiden på fagligt arbejde og rådgivning. Virksomhedens digitaliseringsgrad bliver dermed et direkte parameter i rekruttering og fastholdelse af de dygtigste medarbejdere. 

Caseware effektiviserer og skaber tid til rådgivning

I Caseware ser vi, at digitalisering kan effektivisere revisorens arbejde og manuelle arbejdsgange, hvilket frigør tid til rådgivning til dennes kunder. Samtidig kan Caseware skabe nye indsigter i kundens økonomi og dialoger med kunderne om deres forretningsudvikling. Derfor udvikler vi også løbende platformen for at skabe øget effektivitet og brugervenlighed baseret på standarder og dansk praksis. 

Med brugen af vores centrale kundehåndtering og samarbejdsplatform kan du som revisor fastholde et stærkt digitalt samarbejde mellem dig og din kunde, samtidig med at centrale arbejdsprocesser effektiviseres. Det øger troværdigheden af tallene, og på sigt mener vi også, at det vil sikre tilfredse medarbejdere og øge muligheden for at rekruttere de bedste talenter, som ønsker at arbejde databasereret med moderne digitale værktøjer.

Kundefokuseret udvikling

Caseware ønsker at understøtte transformationsbehovet i branchen – med mere analytisk indsigt og mere samarbejde – ved at udvikle cloudløsninger, der tager udgangspunkt i kundernes ønsker. Der er også fokus på at vise vejen fra desktoppen til clouden med migrationsværktøjer, metoder, processer, planlægning med mere. Vi vil naturligvis arbejde for, at disse værktøjer spiller sammen med de danske løsninger og kan benyttes mest muligt i forbindelse med de fremtidige cloudmigrationer.  

Endelig ønsker Caseware at udvikle flere avancerede analyseværktøjer i clouden for at kunne lede den indsigt-drevne transformation. I dag har Caseware et analyseværktøj til desktoppen i form af IDEA. Læs mere om IDEA her 

 

Venlig hilsen

Celina Bach-Møller
Administrerende direktør


 

Få mere viden