Det er altafgørende, at vores produkter følger med udviklingen i branchen, og derfor udkommer Caseware i september 2022 med en vigtig opdatering af produkterne CW*Revision og Kvalitetsmanual. 
Som revisor kan du højst sandsynligt nikke genkendende til, at der i samfundet er meget fokus på dit arbejde. Der tages blandt andet kritisk stilling til kvalitet og uafhængighed, samt at der har været øget fokus på hvidvaskning i medierne. Det stiller krav til dig som revisor, men især også til det værktøj, du anvender, og det er her, at Caseware kommer ind i billedet.

Branchen oplever sager om manglende uafhængighed, som sammen med erfaring fra vores konsulenter ved interne kvalitetskontroller understreger et behov for værktøjer, der i højere grad understøtter revisionsarbejdet.
Derfor har vi i Caseware valgt at opdatere vores revisionsmodul relateret til ISA 315 og ISA 540 samt at udkomme med en større opdatering i henhold til kvalitetsmanualen som følge af det nye (ISQM), som har et nyt fokus på ”quality management”.

Vi mener, at det er vigtigt at tilbyde produkter, der lever op til standarderne, da vi anser det som værende vores fornemste opgave at sikre, at du som revisor har værktøjer, der afspejler kravene til og udviklingen i branchen.

Overvejelserne bag

Når der kommer nye eller opdaterede standarder, må vi i forbindelse med implementeringen i værktøjerne foretage en afvejning af detaljeringsniveauet. Vi stiller os selv spørgsmål om, hvorvidt vi skal udarbejde lange instrukser og tjeklister, eller om vi derimod i højere grad skal gøre plads til egne overvejelser og egen dømmekraft.
Det er en svær balance for os, men bestemt også for andre udviklere. Med øje for dette søger vores faglige konsulenter også inspiration fra kolleger i branchen, så vi kan tilbyde en løsning, der hjælper den enkelte revisor mest muligt i dagligdagen.

Hvad betyder det for dig?

I praksis kommer opdateringerne blandt andet til at betyde, at der for begge værktøjer er indført nye dokumenter, hvor der eventuelt skal tages stilling til tekster på ny i forhold til placering og formulering. 
Vi ved, at det betyder ekstra arbejde, men samtidig er vi overbeviste om, at det er nødvendigt, hvis vi skal levere et værktøj, der sætter rammerne for, at dit revisionsarbejde lever op til standarderne.

Ønsker du at høre mere?

For at sikre fuld forståelse for de rettelser, som er foretaget i CW*Revision i forbindelse med ISA 315 og ISA 540, afholder vi et særskilt webinar om, hvordan disse er implementeret i vores løsning, og hvilke tanker der ligger bag.

Webinaret finder sted den 19. september 2022 og bliver afholdt af vores produktchef og statsautoriseret revisor, Tine Bünger og statsautoriseret revisor, Martin Samuelsen.

Du finder tilmelding til webinaret her 

Hvis du ønsker at vide mere om rettelser til Kvalitetsmanualen, kan du med fordel læse artiklen Kvalitetsmanual: Nyt fokus på ”quality management” 

 

Venlig hilsen

Celina Bach-Møller
Administrerende direktør


 

Få mere viden