Asbjørn Riise | salgschef


Anvender du vores desktopløsning CW*Revision, kan du spore de udførte handlinger ved at bruge vores cloudprodukt Monitor. Det skyldes, at CW*Revision kan afvikles i en hybrid version. Det kalder vi Step 1 på vej mod Caseware Cloud. 

Som en del af Caseware Int. får vi ekstra muligheder for at udvide vores produktudbud. I England og Nederlandene har de produktet Monitor, som vi arbejder på at udbyde i en dansk version.

Det betyder, at man som Casewarekunde benytter cloudmiljøet til at opbevare alle Casewarefilerne. Du arbejder fortsat med de velkendte og velfungerende desktopprodukter til regnskabsudarbejdelse og kvalitetssikring – men filerne ligger i cloud, og dine ændringer bliver løbende opdateret på cloud. En række af jer kender allerede den løbende opdatering som Smart Sync.

Spor handlingerne

Når man benytter det hybride miljø, og Casewarefilerne dermed ligger i cloud, har Caseware en række muligheder for helt automatisk at spore forskellige handlinger, som er udført og godkendt, eksempelvis opgaveaccept, planlægningsnotat, revision af poster med videre. 

Disse sporinger har vi samlet i et tilføjelsesprogram, som vi kalder Monitor. Den engelske version af Monitor ser således ud:

Kundenavnene nedad og målepunkter udad. Det smarte ved Monitor er, at punkterne ikke er afhængige af menneskelige handlinger. De bliver automatisk udfyldt, efterhånden som du arbejder i CW*Revision. De punkter, der overvåges, skal selvfølgelig kunne måles og være relevante for det danske marked. Det er vi for tiden gået sammen med nogle danske kunder om at få defineret. 

En interessant funktion er, at du ved ”mouse over” får information om, hvem der har udført en given handling, og hvornår den er udført.

Hos Caseware Danmark har vi besluttet, at Monitor automatisk følger med, når du tegner abonnement på Caseware Cloud og starter op med Step 1, hvor du uploader desktopfilerne i cloudmiljøet.

Vil du vide mere?

Kontakt Asbjørn Riise på telefon 21718230 eller asbjorn.riise@caseware.com for at være blandt de første, som ser løsningen og bliver skrevet op som interesseret, når vi har løsningen klar på dansk.  


 

Få mere viden