Sara Sayk | produktchef


Ifølge Den Danske Ordbog betyder digitalisering: ’Udbredelse af elektroniske medier og computerbaserede forretningsgange’; og med det som tema deltog Caseware i Digitaliseringsdagen, hvor vi havde en stand.

Relevans i forhold til revisors kernekompetencer

I forhold til revisors arbejde med fokus på vores kernekompetencer med afgivelse af erklæringer samt at være kundernes nærmeste rådgiver, var der flere interessante indlæg.

Erhvervsstyrelsens plan for ny bogføringslov

Erhvervsstyrelsens oplæg om ny bogføringslov fokuserede på registrering, bilagsopbevaring og it-sikkerhed. Det er relevant at bemærke, at regnskabsmateriale nu også omfatter:
  • Dokumentation for oplysningerne i noterne og ledelsesberetningen og for skøn og vurderinger foretaget i forbindelse med udarbejdelse af virksomhedens årsrapport
  • Frivilligt udarbejdede regnskaber, der er aflagt efter årsregnskabsloven, som ikke udelukkende anvendes til virksomhedens eget brug.
Erhvervsstyrelsen opstillede 27 krav til bogføringssystemerne om automatisering af processer. De endelige krav er dog ikke kendte, før den relevante bekendtgørelse har været i høring og er blevet udstedt. Forventet høringstidspunkt er oktober 2022.
 
 
Billedet viser en planche fra Erhvervsstyrelsens oplæg om dataværdikæden i den nye bogføringslov. Vi bemærker, at alene virksomheden fremgår som indsender af data til myndigheden, og at det ikke fremgår, at bogføring, afstemning og manuelle input skal undergå en form for kontrol af kvaliteten af data, forinden den indsendes til den relevante myndighed. 

Du kan læse mere om den ny bogføringslov på www.erhvervsstyrelsen.dk/ny-bogfoeringslov og stille eventuelle spørgsmål til digitalbogfoering@erst.dk
 
Klik på billedet for at se en større version
 
Caseware udbyder ikke et egentligt bogføringssystem, uagtet at det er muligt at udarbejde et simpelt bogholderi i løsningen.

ESG-rapportering

Bæredygtighedsdagsordenen fylder – i hvert fald i organisations- og rådgiverbranchen  – mere og mere. Alle er enige om, at det er en vigtig dagsorden, men hvordan kan du som revisor omsætte store ord til konkret handling over for dine kunder?

Hvorvidt digitalisering kan løfte bæredygtighedsdagsordenen generelt blev ikke berørt på Digitaliseringsdagen. Der var et oplæg om et specifikt produkt, der kan hjælpe med at udarbejde et CO2-regnskab. Vi i Caseware har ikke løsningen på, hvordan bæredygtighed bliver et forretningsområde for dig som revisor. Vi lytter til FSR – danske revisorer og følger med i deres arbejde med dagsordenen. Vi taler med Erhvervsstyrelsen om rapportering og taksonomier; og så har vi i CW*Regnskab indarbejdet ESG-nøgletal. Nøgletallene indgår i en digitaliseret løsning, men processen i løsningen er håndbåret. Data tastes for tiden manuelt ind i løsningen. Det er noget, vi selv vil sætte fokus på i vores egen digitaliseringsdagsorden. 

SMV:digital

Med SMV:digital kan du som revisor enten modtage tilskud til din egen digitalisering, eller du kan yde rådgivning til dine kunder om digitalisering. 

Med SMV:digital kan alle smv’ere modtage et tilskud til en privat rådgiver, der kan hjælpe med at få styr på data, processer og systemer. Virksomhederne kan også opnå tilskud til investering i it og teknologi.

Hvis du vil rådgive om digitalisering, skal du oprettes i en rådgiverdatabase. Læs mere om muligheden for tilskud og oprettelse som rådgiver på SMV:digital her 

 

Vil du som revisor tjene på digitalisering? Hvis ja, hvordan? Revisor kan overordnet tjene penge på digitalisering ved  1) at være mere effektiv på kundeopgaverne, 2) at effektivisere processerne internt generelt eller 3) at rådgive dine kunder om digitalisering.

Ulrik Wilbeks succesformel til forandringer

Det handler ikke om, at du skal blive borgmester som Ulrik Wilbek, men om forandringsledelse, som han har brugt med succes igennem sin lange karriere som håndboldtræner.

Ulrik Wilbek havde tre gennemgående punkter for, at forandringer lykkes: Henholdsvis modtageren, årsagen samt nødvendigheden.

Modtagelsen består af den måde, du som arbejdsgiver formidler budskabet om forandring til modtageren. Hvad motiverer modtageren, og hvilken personlighed har modtageren? Modtagerens personlighed har også i høj grad noget at gøre med det team, du vil skabe forandring hos. 

Det leder os hen til årsagen til modtagerens villighed eller uvillighed til forandring. Frygter dine medarbejdere, at digitalisering er en spareøvelse, og er de nervøse for at gøre sig selv arbejdsløse? Eller er digitalisering en forretningsstrategi, der kan medføre flere opgaver? Er dine medarbejdere for magelige? Det er lettere at fortsætte med det ”gode gamle” end at prøve noget nyt. 

Nødvendighed er, når kommunikationen har svigtet, og frygten og mageligheden har overvundet de gode argumenter. Så er det nødvendigt at forandre ”fordi”.

Ulrik Wilbek sluttede sit indlæg med at indprente behovet for at udvise begejstring for sit arbejde; det smitter positivt af på omgivelserne. Næste indlægsholder startede sit oplæg med at give fem minutters pause, fordi det var svært at være lige så god som Ulrik Wilbek – og straks forlod de fleste salen, og nogle benyttede lejligheden til at sige tak for i dag. Én person havde i hvert fald ikke forstået budskabet om, at begejstring smitter – og det gør det modsatte også.


 

Få mere viden