Celina Bach-Møller | Administrerende direktør Det er bedre at være med på et tog end at stå tilbage på perronen, og i disse år kører digitaliseringen da også på skinner for mange revisionsvirksomheder. De helt store har deres egne spor sammen med koncernkunderne, men også mange mellemstore og mindre revisionsvirksomheder accelererer deres digitale transformation.

“Nogle af de mellemstore er kommet ret langt med digitaliseringen. Det er nogle af de mindre også. Og så er der nogle, som ikke er så langt. Det er meget forskelligt fra virksomhed til virksomhed, hvor langt de er i udviklingen,” siger Lone Strøm, der tiltrådte som ny administrerende direktør i FSR – danske revisorer den 1. juni 2022.

Caseware er compliant

FSR – danske revisorer ejede Caseware indtil for godt et år siden og har nu en flerårig samarbejdsaftale med Caseware. “Vi har et godt samarbejde og en god dialog. For eksempel er vi løbende med til at kvalitetssikre, når vejledningerne bliver opdateret i systemet,” siger Lone Strøm. Derfor kender brancheorganisationen Casewares samling af digitale løsninger til at styrke revisionsvirksomheders arbejde internt samt koblingen med deres kunder.

“Caseware et godt redskab til at understøtte den digitale transformation. FSR er med til at kvalitetssikre løsningen, fordi vi ved, at Caseware er compliant med danske regler og retningslinjer” 

Effektivitet og fleksibilitet
Således er Casewares løsninger blandt de digitale værktøjer, som revisionsvirksomhederne kan benytte sig af. Ifølge Lone Strøm er drivkraften for at tilegne sig dem forskellig. Nogle bliver skubbet frem af krav om blandt andet kvalitetskontroller fra Erhvervsstyrelsen og andre myndigheder. Andre skubber selv på, fordi de vil være konkurrencedygtige i kampen om kunder og medarbejdere.

Lone Strøm ser i den sammenhæng flere fordele ved digitaliseringen. Den første er at få mere ud af de eksisterende ressourcer, fordi digitaliseringen øger effektiviteten. De samme medarbejdere kan håndtere flere kunder, og de færre timer per opgave kan komme kunderne til gode og dermed øge konkurrenceevnen.

Men i en tid med mangel på arbejdskraft i revisorbranchen er det mindst lige så vigtigt at kunne tilbyde attraktive vilkår, som fastholder de medarbejdere, man har, og tiltrækker nye medarbejdere.

“Digitalisering giver fleksibilitet. Det er tydeligt at se, hvordan coronarestriktionerne har flyttet opfattelsen af, hvad man kan håndtere på distancen. En stor del af et revisionsbevis kan i dag tilvejebringes via digitale løsninger. Det er en fleksibilitet, som især de yngre medarbejdere har lært at værdsætte,” siger Lone Strøm. Dertil kommer, at digitaliseringen i sig selv kan være en forudsætning for at tiltrække de yngre medarbejdere.

“Digitale værktøjer fylder mere og mere på uddannelserne, så mange har en forventning om også at arbejde med dem i praksis, ligesom nogle har en interesse for it i sig selv, for eksempel i it-sikkerhed,” siger Lone Strøm og peger desuden på, at der også på sigt vil være brug for flere it-revisorer, som reviderer systemerne.

Digitalisering vækker bekymring
Fleksibilitet er en parameter for at kunne tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere, men det er indholdet i arbejdsopgaverne også. Digitaliseringen automatiserer trivielle arbejdsprocesser og frigør ressourcer, som kan bruges på for eksempel rådgivning af kunder.

Den udvikling vækker dog bekymring hos nogle revisionsvirksomheder – med den nye bogføringslov som et aktuelt eksempel.

“Nogle revisionsvirksomheder er bekymret for den nye bogføringslov, fordi opgaven med bogholderiassistance forsvinder, og fordi rådgivningen af kunderne om digital bogføring vil være en engangsforeteelse,” siger Lone Strøm og fortsætter:

“Jeg tror stadig, at vi vil se et ønske om, at revisor kommer ind over med assistance eller erklæring i forhold til at få afsluttet regnskabet. Virksomheder vil gerne have den ekstra sikkerhed, ligesom banker og finansieringsinstitutter ønsker, at revisor er inde over, når en virksomhed skal låne penge. Dertil kommer opgaven med at hjælpe kunden med at forstå tallene. Den forståelse kommer jo ikke med en digitalisering, og det behov bliver måske endda større, fordi det bliver mere komplekst for kunden, når det hele glider igennem et system.

Lone Strøm

               
  Administrerende direktør i
  FSR - Danske revisorer 

  Tiltrådt den 1. juni 2022

  Statsautoriseret revisor

                         


 

Få mere viden