Caseware-teamet


CSRD står for Corporate Sustainability Reporting Directive. Direkte oversat er det et direktiv for virksomheder om rapportering af deres miljøpåvirkning. Det er et EU-initiativ, der skal øge gennemsigtigheden af information om virksomheders bæredygtighed. Derudover gør dette initiativ det lettere at sammenligne virksomheder på dette område. Ved ikrafttrædelse af CSRD bliver virksomhederne forpligtet til at rapportere om deres bæredygtighedsresultater. Det vil gøre det lettere for investorer at træffe beslutninger på dette område og på den anden side tilskynde virksomhederne til at gøre mere på dette område. For dem, der ikke er trætte af forkortelserne indtil nu, er CSRD efterfølgeren til NFRD (Non-Financial Reporting Directive).


Hvad er ESG?

ESG står for Environmental, Social og Governance. Det er et rammeværk for rapportering af bæredygtighedsoplysninger og kan anvendes som et ratingsystem, hvor virksomheder vurderes på deres bæredygtighedsresultater. Denne vurdering afgør i høj grad, hvor attraktiv en virksomhed er for investorer. Med andre ord er bæredygtighed en vigtig faktor, som investorer tager i betragtning, når de træffer investeringsbeslutninger.

E: Miljø
Denne del af rapporten handler om miljørapportering. Hvilken indflydelse har organisationen på klimaforandringerne? Hvilken indsats gør organisationen for at afbøde klimaforandringerne? 

Vurderingen af miljøkomponenten handler også om at reducere energi- og vandspild. Bruger organisationen vind- og/eller solenergi, eller er der indført vandbesparende foranstaltninger? 

Ud over disse komponenter er affaldshåndtering, forurening og biodiversitet et emne for vurderingen. Hvilke bestræbelser gøres der for at genbruge affald? Hvad er indvirkningen på luftforurening?

S: Social
S'et i Social er det sociale aspekt af organisationen. Hvordan håndterer en organisation arbejdstagerrettigheder, arbejdstider og fair lønninger? Hvilken rolle spiller sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen? 

Organisationer tvinges til at tænke over deres politikker for mangfoldighed og inklusion. Rapporten spørger, hvad en organisation gør for at fremme ligestilling på arbejdspladsen. Derudover er engagement en del af S’et i Social. Hvilke investeringer foretages der, som bidrager til social udvikling, og hvordan inddrages medarbejderne i organisationens beslutningstagning? 

G: Ledelse
Inden for ESG-rammen fokuserer Governance på, hvordan en virksomhed styres og ledes. Det omfatter vigtige aspekter som bestyrelsens sammensætning og uafhængighed, gennemsigtighed i beslutningsprocesser, overholdelse af love og regler, etiske standarder og værdier samt aflønningspolitikker for direktører og ledere. Derudover tager Governance også hensyn til, i hvilket omfang en virksomhed overholder reglerne på forskellige niveauer, såsom finansiel rapportering og miljø- og arbejdslov.

Kort sagt er CSRD retningslinjerne, og ESG er vurderingen baseret på retningslinjerne. Så ESG-rapportering er rapporteringen om virksomhedens bæredygtighed. ESG-scoren fortæller, hvor godt en virksomhed håndterer bæredygtighed. Bæredygtighedsrapportering betyder det samme, men for nemheds skyld kalder vi det: ESG-rapportering.

For hvem og hvornår?

Implementeringen af ESG-rapportering sker gradvist. Dette gælder for regnskabsår, der starter på eller efter:

1. januar 2024: for virksomheder, der på nuværende tidspunkt allerede er omfattet af NFRD.

1. januar 2025: for store virksomheder, der ikke på nuværende tidspunkt er omfattet af NFRD.

1. januar 2026: for børsnoterede SMV'er og små og ikke-komplekse kreditinstitutter og forsikringsselskaber. 

Mellemstore og små virksomheder er undtaget fra CSRD i hvert fald indtil regnskabsåret 2026, men de kan blive mødt med krav fra deres CSR-kompatible kunder eller leverandører.

CSRD vil dække alle store virksomheder, der opfylder mindst to af følgende kriterier:

Årlig omsætning på mere end 50 millioner euro

Balancesum på mere end 25 millioner euro

Mere end 250 ansatte (gennemsnit over et år).


 

Få mere viden