Magnus Klokkedal | Customer Service Manager1. Husk dit masterbibliotek
Som altid er det vigtigt, at du som bruger husker at sætte dit masterbibliotek, når du arbejder med CW*Regnskab. Masterbiblioteket sættes i dokument 9000.10 og bør stå til Library-mappen i din Caseware-installation. Har du udfordringer med dette, er vi altid klar i supporten til at hjælpe dit engagement på rette spor.


2. Skattesatser kommer i maj

Skattesatserne i Caseware er baseret på den valgte regnskabsperiode i den enkelte fil. Vi opdaterer derfor løbende skattesatserne, når de frigives. Dette betyder lige nu, at regnskaber med en slutdata senere end den 31. marts 2023 vil mangle skattesatser. Når disse er klar, vil vi fremsende en mail om, hvordan skattesatserne indarbejdes. Denne forventes i begyndelsen af maj.


3. Eksterne dokumenter – den gode dokumentstyring

Ved vores august 2022-release tilføjede vi det, vi kalder for ”Eksterne dokumenter”. Dette er en integreret opbevaring af dine færdige dokumenter, såsom årsrapport, specifikationshæfte og XBRL-filer. De eksterne dokumenter vil automatisk opbevare dine dokumenter, når de dannes – selve dannelsen af dokumenter fungerer, som den altid har gjort, direkte i de pågældende dokumenter. Ved opbevaring af dine eksterne dokumenter direkte i Caseware-filen, er du klar til at arbejde med vores integration, som for eksempel indsendelsesservice, hvorfra der nemt kan navigeres til filerne. Hvis du ikke allerede har indsat de eksterne dokumenter, tilføjes disse gennem dit dokumentbibliotek.


4. Import fra E-conomic
Regnskabsperiode
Via en indbygget integration er det muligt at importere tal direkte fra e-conomic til et Caseware-kundeengagement. Integrationen er bygget til at importere tal for en periode på præcis 12 måneder. Alt under eller over en periode på 12 måneder vil ikke kunne importeres. Hvis regnskabsperioden afviger fra 12 måneder, anbefaler vi, at tallene fra e-conomic konverteres til en Excel-fil, som derefter kan importeres fra Excel til Caseware.

Regnskabsårets navngivning
Regnskabsåret skal angives, som det er beskrevet i e-conomic. Hvis det er for et kalenderår, for eksempel ”2022” skal dette skrives. Er regnskabsåret delt over to år, men stadig 12 måneder, vil dette igen skulle angives som beskrevet i e-conomic, for eksempel ”2022/2023”. Har man i e-conomic redigeret i regnskabsperioden, vil navngivningen af regnskabsåret blive ændret i e-conomic. En redigering i et 2022-regnskabsår vil medføre, at e-conomic ændrer navngivningen fra ”2022” til ”2022b”. Ved import til Caseware skal man derfor være opmærksom på, om regnskabsåret er navngivet med eller uden bogstaver. Navngivningen på regnskabsåret findes i e-conomic under det gule tandhjul: ”alle indstillinger”, hvor ”Regnskab” og ”Regnskabsår” vælges.


5. Hvordan arbejder du med de nye revisionsdokumenter

Ved august 2022-releasen indarbejdede vi ISA 315, og derved blev der i revisionsprocessen indarbejdet to nye dokumenter. Dokumenterne har defineret en masse tekst, som skal danne udgangspunkt for indholdet i de enkelte engagementer. Det er derfor vigtigt at gennemgå og tilpasse de fulde dokumenter og komme alle afsnit igennem. Hvis man ønsker hurtigt at tjekke, om man har fået rettet alle de nødvendige steder, skal man kigge efter afsnit og tekststykker, som er omgivet af [ ] parenteser. Modellen er nemlig defineret med disse områder som noget, brugeren skal redigere. Så længe disse [ ] områder findes, kan dokumenterne ikke signes af. Der kan nemt navigeres til områderne med en ”ctrl + f”, hvori man søger symbolet frem. Når disse kun findes i den redigerede tekst, har man været alle områderne igennem.

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til de fem tips, eller andre spørgsmål så er du altid velkommen til at kontakte vores support. Det kan enten gøres på telefon eller mail. 

 

Kontakt os på telefon: +45 4738 4484

Kontak os på mail: support.dk@caseware.com 

 

 

 


 

Få mere viden