Kort om Assistance

Ved at benytte løsningen er du sikret en effektiv og dynamisk arbejdsproces, samtidig med at du får et naturligt flow i alle faser fra planlægning til afslutning.

Løsningen omfatter alle de forhold, der skal håndteres og dokumenteres i henhold til lovgivningen og internationale standarder, herunder handlinger til erklæringer på både regnskab, specifikationshæfte og skattehæfte. I modulet har du adgang til:

 • Kundeaccept og vurdering af uafhængighed
 • Aftalebrev til assistance med regnskabsopstillinger
 • Dokumenter til planlægningen med eksempler til tekst til bl.a. forståelse af virksomheden 
 • Overblik over regnskabsposterne og mulighed for at indarbejde kommentarer
 • Analytisk overblik 
 • Assistancehandlinger
 • Ledelsens regnskabserklæring 
 • Topmemo.

Hvis enten du eller din kunde benytter e-conomic, kan du importere tal fra bogføringen direkte ind i løsningen. Anvender du e-conomics standardkontoplan, undgår du derudover at skulle ”mappe” finanskonti til regnskabskonti.

Kombiner dele af Assistance med vores produkt Digital Signering, og frigør tid til andre værdiskabende aktiviteter.

Fordele med Assistance

Løsningen sikrer dig effektive arbejdsgange, høj kvalitet og sikkerhed i de enkelte arbejdshandlinger. Derudover hjælper den til at skabe den røde tråd gennem planlægning, udførelse, dokumentation og afgivelse af dine erklæringer på regnskaber. Med Assistance får du et modul, hvor:

 • De enkelte dokumenter er opbygget med spørgsmål, indeholder hjælpetekster og vejledning. 
 • Løsningen kan håndtere alle filtyper, og du kan nemt knytte dokumentation til bl.a. handlinger, regnskabsposter og opfølgningspunkter.
 • Der ikke er behov for sikkermail.

Udover at sende aftalebrev og ledelsens regnskabserklæring til kunden via platformen, har du mulighed for at rekvirere råbalancen og øvrige dokumenter. Din kunde skal blot uploade dokumenterne på platformen, så får du besked og kan arkivere dokumentationen direkte på opgaven.