Kort om Cloud Bridge

Hjælpeværktøjet Cloud Bridge overfører dine regnskabstal fra råbalancen (inkl. efterposteringer og transaktioner) i Caseware Desktop til Caseware Cloud.

Samtidig kan du med produktet konvertere mappekonti i Desktop til mappekonti i Cloud, så du er klar til at arbejde videre med regnskabstallene i Caseware Cloud.
 

Fordele med Cloud Bridge

Med Cloud Bridge følger en række fordele, som du kan læse meget mere om nedenfor:

Understøtter samspillet mellem Cloud og Desktop

CloudBridge understøtter samspillet mellem Caseware Cloud og Desktop. Du kan dermed udnytte mulighederne i Cloud til at samle al information om dine kunder og dine kundeengagementer et centralt sted og få nem adgang fra forskellige enheder.  

Fremmer dit samarbejde med kunderne

Caseware Cloud fremmer dit samarbejde med kunderne gennem nem og sikker deling af filer, kommunikation og udveksling af dokumenter. Centraliseret datalagring og sikkerhedskopier gør, at dine kunder kan stole på, at deres data er sikker hos dig. 

Effektiv dialog med dine kunder

Både kommunikationsplatformen og de tilknyttede værktøjer såsom PBC-listen giver dig en effektiv dialog med dine kunder, bl.a. om leverancer i forhold til udførelse af opgaven. Du kan sagtens i overgangsperioden udveksle dokumenter med dine kunder via Clouden og arkivere dem efter behov som revisionsbevis i din nuværende Caseware-løsning. 

Fælles overblik og mulighed for tæt samarbejde

Er du flere på kontoret så giver Caseware Cloud et fælles overblik og mulighed for tæt samarbejde via den indbygget funktionalitet til oprettelse af opgaver, hvor fremdrift kan følges på Dashboards hos den enkelte.

Dokumenteret dialog både internt og eksternt

Clouden giver også mulighed for en dokumenteret dialog både internt og eksternt med kunderne omkring eksempelvis værdiansættelse af debitorer. Når dialogen er afsluttet, kan dokumentet arkiveres på kundeengagementet.