Kort om CW*Connector

En række af vores kunder bruger CW*Connector til at linke til specifikke Word og Excel standardskabeloner. Der således tale om et add-on værktøj til Excel og Word. CW*Connector kan anvendes til at:

  • Effektivisere revisorforretningen ved at udarbejde standard arbejdspapirer, der benyttes på alle kunder. Opdateringer kan centraliseres, og en ny pakke kan deles med kollegaer via ”Dokumentbiblioteket”.
  • Opbygge rapporter tilpasset dine behov. Dette gælder blandt andet interne ledelsesrapporter, hvor der eksempelvis månedligt skal følges op på flere enheder.

Fordele med CW*Connector

Med CW*Connector følger en række fordele, som du kan læse mere om nedenfor:

  • Hvis oplysningerne i de underliggende Caseware-data ændres, afspejles dette øjeblikkeligt i alle linkede Excel- eller Word-skemaer.
  • Alle dele af CW*Basis SmartSyncs database integreres, inklusiv indeværende og tidligere års saldi
  • Der kan tilføjes henvisninger, flueben og links til understøttende dokumenter.