Business Connect

Med Business Connect kan du let integrere andre systemer og værktøjer med Caseware, der sikrer, at dine arbejdsprocesser fungerer så effektivt som muligt. Integrationsløsningen består af to dele:

  • Den serverbaserede del, der kobles til andre programmer via et Application Programming Interface (API).
  • Den klientbaserede del, der kommunikerer med serverdelen og med Caseware.

Vi har udviklet to løsninger – en til Caseware Cloud og en til Caseware Desktop. Således er Business Connect fremtidssikret, samtidig med at vi sikrer en god overgang fra Desktop til Cloud.

I første omgang er Business Connect frigivet med to integrationer: Virk.dk til XBRL upload af regnskaber (Indsendelsesservicen) og TimeView til synkronisering af kundestamdata og kontaktpersondata.​

Om Indsendelsesservicen

Indsend regnskaber til Erhvervsstyrelsen i formaterne IXBRL og XBRL med kun tre klik. 

Med vores indsendelsesservice tilbyder vi følgende:

  • Indsendelse af et supplerende dokument, hvis du har valgt ikke at vise nettoomsætningen.
  • To løsninger - vælg enten at indsende et enkelt regnskab eller indsende flere regnskaber samtidig.
  • Samspil med regnskabssystemer, heriblandt Caseware Working Papers, hvor du kan indsende regnskaber direkte fra regnskabsmodulet.
  • Besked, hvis indsendelsen er fejlet, ligesom du har mulighed for at genindsende et eller flere regnskaber.

Vi logger alle handlinger, og sluttelig modtager du en bekræftelse for modtagelsen i Erhvervsstyrelsen.

Se eller gense det seneste webinar om 'XBRL og IXBRL med 3 klik'