Kort om Kundetjek

Kravene til en kundekendskabsanalyse er blevet så omfattende, at det kan være en nærmest uoverkommelig opgave at sikre, at du har indsamlet de nødvendige informationer og har den rigtige dokumentation.

Med Kundetjek styres du sikret gennem analysen. Kundetjek omfatter alle de forhold, du skal forholde dig til i en kundeskabsanalyse og sikrer, at du kan komme sikkert gennem processen, har alle informationer samlet et sted og har den nødvendige dokumentation. 

Gode grunde til at bruge Kundetjek:

  • Lovgivning: Kundetjek er udarbejdet under hensyntagen til de krav, som revisor er underlagt i Revisorloven, de internationale standarder og Hvidvaskloven
  • Struktureret proces: Kundetjek foretages på et overordnet niveau så informationerne kan bruges på tværs af kundens  eksisterende og nye opgaver. Løsningen sikrer, at I bruger samme proces hver gang.
  • Dokumentation: Alle informationer og dokumentation er samlet et sted. Det giver overblik og sikrer, at oplysningerne er tilgængelige, når de skal bruges i hverdagen og ved eventuel kontrol.

Kundetjek er en selvstændig løsning, der kan bruges uafhængigt af din virksomheds kvalitetsstyringssystem. Det betyder, at Kundetjek både kan bruges af eksisterende Caseware-brugere og af revisionskontorer, der benytter andre løsninger til udførelse af opgaver inden for revision og regnskabsopgaver. For at kunne benytte Kundetjek kræver det en licens til Caseware Cloud og en licens til Kundetjek.

Løsningen er udviklet specifikt til revisorbranchen og tager udgangspunkt i den lovgivning, der gælder i Danmark, herunder revisor- og hvidvaskloven.

 

Fordele med Kundetjek

Med Kundetjek følger en række fordele, som du kan læse meget mere om nedenfor:

Overhold alle lovkrav med en professionel løsning

Kundetjek sikrer, at du effektivt gennemfører alle procedurer i forhold til kendskab til kunden og sikrer, at du har den lovkrævende dokumentation på plads. Kundetjekket foretages på kundeniveau og kan derefter anvendes på tværs af dine opgaver for kunden. Det betyder, at de samme data kan danne grundlag for kundekendskab og accept på alle eksisterende og nye opgaver på kunden.

Kundetjekket går på tværs af opgaver

Er kundetjek gennemført, kan du udføre forskellige opgaver for kunden såsom erklæringsafgivelser, rådgivning mm. Kundetjek sikrer, at du ikke for hver opgave skal igennem en detaljeret kundeaccept mm, idet vi i den enkelte opgave refererer til det generelle kundetjek. Du kan derfor holde acceptfasen, der er knyttet til opgaven, på et minimum.  

I Kundetjek har vi effektiviseret processen og samtidig sikret, at du kommer de nødvendige handlinger igennem via et enkelt dokument. Du vil således inden accept af en ny kunde skulle vurdere blandt andet etik, kundens integritet mm. 

Hvidvaskloven

I overensstemmelse med hvidvaskloven skal du gennemgå og dokumentere jeres kundekendskabsprocedure. Proceduren omfatter identifikation af kunden, en risikovurdering der afgør omfanget at dokumentation, der skal indhentes, verifikationen af kundens identitet og opbevaring af dokumentation. Disse værktøjer er indarbejdet i Cloud-løsningen, og efterhånden, som du dokumenterer jeres handlinger, vil Cloud-løsningen tilpasse sig, så områder, der ikke er relevante, udgår. 

Uafhængighed

Uafhængighedsvurderingen bliver også gennemført på kundeniveau, hvor du forholder dig til om I er uafhængige af kunden. Ved udførsel af den enkelte opgave vil du skulle dokumentere den konkrete uafhængighed relateret til opgaven, men omfanget af dokumentationen herfor er holdt på et minimum. 

Ligeledes vil regler om beskyttelse og behandling af personoplysninger, og dokumentationen heraf, være en del af Cloud løsningen. 

Et praktisk og grundigt værktøj til din forretning

Kundetjek er et praktisk og grundigt værktøj til din forretning. Løsningen sikrer, at du forholder dig til alle vigtige forhold omkring kundeforholdet, herunder revisorlovgivning og hvidvasklovgivning og at du efterfølgende opfylder dokumentationskravene både revisorfagligt og i forhold til hvidvasklovgivning.