Kort om Kvalitetsmanualen

Kvalitetsmanualen er tilpasset Caseware, hvorfor det er begrænset, hvor mange specifikke ting du selv skal indarbejde. Manualen indeholder en beskrivelse af revisionsfirmaets kvalitetsstyringsprocedurer og politikker i overensstemmelse med revisorloven, ISQC 1 og internationale revisionsstandarder. Kvalitetsmanualen dækker blandt andet over følgende områder:

 • Ledelsesansvar for kvaliteten
 • Etiske regler og uafhængighedsregler
 • Tavshedspligt, hvidvaskregler mv.
 • Accept og fortsættelse af kundeforhold og opgaver
 • Menneskelige ressourcer og kompetencer
 • Erklæringsopgaver, herunder koncepter for udførelsen af erklæringsopgaver med og uden sikkerhed
 • Overvågning, herunder intern overvågning og kontrol af kvalitetsstyringssystem og erklæringsopgaver
 • Rådgivningsopgaver.
   

Fordele ved Kvalitetsmaualen

Med Kvalitetsmanualen opnår du en effektiv kvalitetsstyring. Løsningen sikrer, at du får et helstøbt kvalitetsstyringssystem i sammenhæng med Caseware. Kvalitetsmanualen er udviklet til at kunne målrettes din virksomheds størrelse:

 • Flere godkendte revisorer med ansatte
 • En godkendt revisor med ansatte
 • En godkendt revisor uden ansatte.
Kvalitetsmanualen bliver løbende opdateret, når der er ændringer, og du modtager automatisk en ny version til download, som giver et overblik over de konkrete ændringer. Dermed sparer du tid på at opdatere og holde manualen ajour.