Tine Bünger | Produktchef


Vi kaster et blik ud ad vinduet og konstaterer, at efteråret er kommet, hvilket også betyder, at Erhvervsstyrelsens årlige kvalitetskontrol er i fuld gang. Formålet med kvalitetskontrollen er at vurdere revisionsvirksomhedernes interne organisation, herunder deres kvalitetsstyringssystemer, samt at undersøge, hvordan disse systemer anvendes i forbindelse med udvalgte revisionsopgaver.

En kvalitetskontrol omfatter en gennemgang af:

⭐ Overvågning og evaluering af kvalitetsstyringssystem og erklæringsopgaver

⭐ Intern organisering, herunder kvalitetsstyringssystem

⭐ Erklæringsopgaver

⭐ Efteruddannelse.

Gennemgangen gennemføres i revisionsvirksomheder, som ikke reviderer PIE-virksomheder, af særligt udvalgte kvalitetskontrollanter, som er praktiserende revisorer, ved anvendelse af en række kontrolskemaer udgivet af Erhvervsstyrelsen.

Nye arbejdsprogrammer
Det mest spændende ved denne sæsons kvalitetskontrol er, at det er den første efter implementeringen af de nye kvalitetsstyringsstandarder ISQM 1 og 2. Derfor har Erhvervsstyrelsen også ændret tilgangen, når det kommer til kontrol af revisionsvirksomhedernes kvalitetsstyringssystemer samt politikker og procedurer til overvågning, evaluering og forbedring. Som noget helt nyt skal revisionsvirksomhederne forberede sig ved at besvare to helt nye arbejdsprogrammer (kendt som bilag 2A og bilag 2B) inden kontrolbesøget. Dette skridt er designet til at sikre, at revisionsvirksomhederne selv vurderer, om de opfylder kravene i ISQM 1, og om der er områder, der kræver yderligere forbedring af kvalitetsstyringen i virksomheden.

Bliv klædt godt på med CW*Kvalitetsmanual
Casewares produkt, CW*Kvalitetsmanual, er skabt med det formål at hjælpe revisionsvirksomhederne med at dokumentere deres kvalitetsstyringssystemer, inklusive de procedurer og kontroller, de har implementeret for at sikre overholdelse af ISQM 1. Produktet er skræddersyet til at opfylde kravene i ISQM 1 og mere, og det er struktureret på en måde, der guider revisionsvirksomhederne gennem de relevante overvejelser, når de designer deres egne procedurer og kontroller.

For at lette processen har Caseware allerede udfyldt de nye arbejdsprogrammer (bilag 2A og 2B) med henvisninger til dokumenter og afsnit i standardversionen, hvor alle detaljer er omhyggeligt dokumenteret. Dette gør det nemt for vores kunder, der har investeret i CW*Kvalitetsmanual, at arbejde med disse forud udfyldte arbejdsprogrammer og forberede sig til efterårets kvalitetskontrol.

Caseware holder dig opdateret
I forbindelse med frigivelsen af årets kontrolskemaer fra Erhvervsstyrelsen arbejder vi også intensivt på at vurdere, om der er behov for præciseringer eller tilføjelser til Casewares produkter baseret på Erhvervsstyrelsens fortolkninger af de internationale revisionsstandarder. Vi sørger for at holde vores kunder opdateret og informeret om eventuelle ændringer, der foretages i vores produkter i den forbindelse.

Til sidst, husk at tjekke vores releasenote fra 9. oktober, hvor vi delte information om de forud udfyldte arbejdsprogrammer i forbindelse med deres frigivelse.

Vi ønsker jer alle en spændende rejse gennem kvalitetskontrollen i dette efterår!


 

Få mere viden