Tine Bünger | Produktchef


 

Med vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) af 14. december 2022 om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD), som indeholder krav om, at alle store og børsnoterede virksomheder (med visse undtagelser) skal rapportere bæredygtighedsoplysninger, er bæredygtighedsrapportering kommet på alles læber.

De kommende europæiske standarder for bæredygtighedsrapportering (ESRS), der skal danne grundlag for implementering af CSRD i medlemsstaterne, skal vedtages af Europa-Kommissionen over flere omgange. For nuværende ligger de første grundlæggende standarder i udkast omfattende de overordnede områder: Miljø (Environment), sociale faktorer/samfund (Social) og ledelse (Governance) – også kendt som ESG.

Regeringen arbejder for nuværende på en plan for, hvordan CSRD skal implementeres i Danmark, herunder hvilke krav der skal stilles til virksomhedernes rapportering og herunder også revisors afgivelse af erklæringer med sikkerhed om sådan rapportering.
 

Standarder for assurance på bæredygtighed
Sideløbende arbejder International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) med emnet og har netop offentliggjort et indledende udkast på den første i en række af standarder for assurance på bæredygtighedsområdet – den såkaldte ISSA 5000. Selvom IAASB’s arbejde med assurance på bæredygtighedsområdet er uafhængigt af det arbejde, der pågår i EU, er det et kapløb med tiden, idet EU forventes at udgive en række standarder for bæredygtighedsassurance, som flere parter gerne ser identisk med – eller som ikke afviger væsentligt fra – de standarder, der udsendes fra IAASB. 
 

Pres på IAASB’s standarder
Som en konsekvens heraf er der fra flere sider pres på for, at standarderne fra IAASB udkommer så hurtigt som muligt, og lige nu forventer IAASB, at standarden vil udkomme enten ultimo 2024 eller primo 2025.

Selvom bæredygtighedsrapportering, til at begynde med, alene vil være relevant for de helt store eller børsnoterede virksomheder, kan man nok forvente, at der stille og roligt vil opstå et krav til de mindre virksomheder. Til at begynde med vil kravet sikkert opstå som leverandørrapporteringer for virksomheder, der er underleverandører til de virksomheder, der vil blive omfattet af rapporteringskravet.

Caseware Danmark følger udviklingen i både EU og IAASB med spænding, og vi vil løbende informere vores kunder, såfremt udviklingen har betydning for eksisterende eller kommende produkter.

Vidste du at CW*Regnskab indeholder mulighed for at oplyse ESG-nøgletal? CW*Regnskab indeholder en byggeklods med indtastningfelter til oplysning af ESG-nøgletal, der giver dine kunder mulighed for frivilligt at oplyse om ESG. 

 


 

Få mere viden