Sara Sayk | Produktchef


Den såkaldte “December-release” for CW*Regnskab indeholder opdateringer, der eksempelvis kan være baseret på ændringer i lovgivningen, opdatering til FSR – danske revisorers regnskabsvejledning, henvendelser til vores support eller egne observationer.

Nye funktioner og opdateringer
Af nye funktioner og opdateringer som følge af ændring i lovgivning/praksis fremhæves:

Vejledningstekster ved ændringer af skattelovgivning
Vi har oprettet vejledningstekster grundet ændringer i skattelovgivning, hvor bruger selv skal være opmærksom på de ændrede regler i forbindelse med det indførte loft over lønninger (ligningslovens § 8N) og ændring af afskrivningssatsen for bygninger (afskrivningslovens § 17).

Opdateret tekst til Regnskabsvejledningen
Præsentationen af “MNE-nr.” er ændret, så den følger FSR – danske revisorers Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder, hvor revisors identifikationsnummer præsenteres som “mne”.

Øvrige opdateringer
Der er ikke blevet rettet kritiske fejl, men alene opdateringer af mindre funktions- og tekstopdateringer og rettelse af kalkulationsfejl.

Den samlede liste af rettelser kan ses i releasenoten, der følger med frigivelsen af releasen.

Frigivelse af release
Vi forventer at frigive releasen af CW*Regnskab i december 2023.

Husk at opdatere til WP23

Vores modeller vil fra og med denne release være udarbejdet i Working Papers 2023, og denne og kommende opdateringer er derfor ikke længere understøttet af tidligere versioner af Working Papers.


 

Få mere viden