Magnus Klokkedal | Customer Service Manager


 

Cybersikkerhed er ikke en separat teknologi, men i højere grad et fundamentalt sæt af systemer, der spænder over teknologi, mennesker og ressourcer. Caseware Clouds sikkerhed er en kulmination af de bedste sikkerhedsforanstaltninger, cyber kontrolinvesteringer, eksterne og interne revisioner og toptalent.
 

Cybersikkerhedsprotokoller hos Caseware
Caseware Cloud er hosted hos Amazon Web Services (AWS) og er i deres egne øjne den højest bedømte samt den bedste cloud-udbyder. Som vist i figuren herunder har AWS en række sikkerhedsforanstaltninger, som gør det muligt at beskytte sikkerheden af clouden. I forbindelse med disse foranstaltninger truffet af AWS er Caseware ansvarlig for sikkerheden i clouden, som skitseret i midtersektionen af figuren. Imidlertid tager Caseware øvrige foranstaltninger i brug for at sikre datasikkerhed, som skitseret i det øverste lag af protokoller. 


Denne figur viser flere lag af cybersikkerhedsprotokoller, som Caseware har implementeret for at sikre sikkerheden af vores kunders data. 
 

Løbende overholdelse
Caseware Cloud opererer i flere regulatoriske rammer og kontrolrammer, hvor information om løbende sikkerhedsovervågning er nødvendig. 

Løbende overholdelse, som eksempelvis ISO 27001, SOC2 og GDPR, er kun nogle af de rammer, som vi kører kvartalsvis. Formålet med disse rammer er at sikre, at vi fortsat forbedrer vores cybersikkerhed.  

Casewares lag af cybersikkerhed omfatter:

Hvordan navigerer Caseware i trusselslandskabet?

Caseware investerer og øger fortsat vores kapaciteter i informationsikkerhedsrummet. Over de seneste 12 måneder har vi fordoblet teamet for informationsikkerhed, og vores cybersikkerhedsinvesteringer er steget med over 400 procent.


 

Få mere viden