Sara Sayk | Produktchef


Med Indsendelsesservice har I mulighed for, at teste regnskabsfilerne op imod Erhvervsstyrelsens indberetningssystem, inden filerne sendes til indberetning.

Det betyder, at I har mulighed for at teste filerne, inden de bliver sendt til underskrift hos virksomhedens ledelse og dirigent forinden indberetning af filerne til Erhvervsstyrelsen.

Det giver en ekstra sikkerhed, at filerne nu kan testes, og at I derved kan sikre, at filerne opfylder Erhvervsstyrelsens krav og ikke udløser enten såkaldte hårde eller bløde kontroller. Mødet med en kontrol kan i bedste fald betyde, at I modtager en notifikation ved indberetning, og i værste fald at regnskabsfilerne ikke kan indberettes til Erhvervsstyrelsen.

En integreret del af Indsendelsesservice
Muligheden for testindsendelse kræver adgang til Indsendelsesservice. Denne adgang og muligheden for at teste regnskabsfilerne er gratis.

Indsendelsesservice giver også mulighed for at indberette filerne til Erhvervsstyrelsen. Indberetning af filer afregnes efter antal indberetninger, der er foretaget.  

Få mere at vide om Indsendelsesservice

Kontakt vores salgssupport på salg.dk@caseware.com, hvis du ikke allerede har adgang til Indsendelsesservice, men ønsker adgang.

Du kan læse mere om Indsendelsesservice på vores hjemmeside her 
 


 

Få mere viden