Sara Sayk | Produktchef


Fremtiden er landet og er en del af nutiden. Vi har i Caseware lanceret Cloud Regnskab, som er en cloud-løsning for opstilling af regnskaber. Det er let og intuitivt at arbejde med; det er datadrevet, så effektiviteten er i højsædet, og der er ikke gået på kompromis med kvaliteten.

Velkommen til fremtiden.
 

Cloud Regnskab version 1.1 er releaset
Vi startede i det små med at release version 1.0 primo november og har nu udbygget med version 1.1, der blev releaset ultimo november 2023. Vi har ikke holdt den store lanceringsfest, men vil lade Cloud Regnskab tale for sig selv.

Cloud Regnskab er udviklet til, at du kan opstille en årsrapport for et selskab, som er omfattet af kravene i årsregnskabsloven for regnskabsklasse B.

Versionerne indeholder eksempelvis integration til CVR for hentning af virksomhedens stamdata, særlige poster, ændringer i regnskabsmæssige skøn og en lang række andre områder. Derudover er der mulighed for at tilvælge et specifikationshæfte. 

De tilgængelige versioner stiller også nogle krav til virksomheden; eksempelvis skal den artsopdelte resultatopgørelse anvendes, og aktiverne skal måles til kostpris.

Cloud Regnskab er udviklet til at ramme midt på skiven og hjælpe dig ved at være effektiv. Vi har derfor foretaget nogle valg, både af effektivitetshensyn, men også af kvalitetshensyn. Eksempelvis er det ikke muligt at aflægge regnskab, jævnfør reglerne om mikrovirksomheder, og det er ikke muligt at fravælge ledelsespåtegning, uagtet at ledelsen består af én person.

Vi er allerede i gang med udviklingen af version 1.2 af Cloud Regnskab, der eksempelvis indeholder muligheden for at måle aktiver til dagsværdi. Derudover arbejder vi på et skattehæfte integreret i Cloud Regnskab, Indsendelsesservice, så du kan teste og sende relevante regnskabsfiler direkte til Erhvervsstyrelsen samt Digital Signering.

Datadreven regnskabsopstilling
Når du har indlæst og opmappet kontoplanen, opstiller Cloud Regnskab automatisk en årsrapport, der overholder lovgivningens krav. Årsrapporten tilpasses nemt den enkelte kunde, hvor du bliver ledt intuitivt igennem en række spørgsmål. Effektivitet og høj kvalitet med få klik.

Endvidere har du mulighed for at tilvælge et specifikationshæfte. Ud fra de data, der er indlæst i Cloud Regnskab, er det muligt at tilvælge de poster, der skal specificeres i specifikationshæftet. Valgmulighederne er afgrænset til det indlæste datasæt, hvilket effektiviserer dit arbejde.
 

Altid compliant
Den datadrevne regnskabsopstilling sikrer, at du altid er compliant, når regnskabet opstilles. Anvendt regnskabspraksis tilpasser sig de opmappede konti med beløb, lovpligtige noter medtages, og foretager du tilvalg, tilpasser modellen sig valgene.

Vi sikrer, at modellen altid overholder kravene i årsregnskabsloven og anden relevant lovgivning. Vi har derudover valgt at følge anbefalingerne i FSR – danske revisorers Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder, hvor det giver mening i forhold til de virksomheder, som Cloud Regnskab kan anvendes på.

Vores løsninger bliver testet af vores dygtige interne tester – Quality Assurance Analyst –  af vores eksterne testere – for tiden to revisionsvirksomheder, samt fagligt review foretaget af FSR – danske revisorer.
 

Arbejd sammen på samme tid
Når du arbejder i Caseware Cloud, kan du og dine kolleger arbejde på den seneste version af et givent engagement hele tiden. I skal ikke downloade en lokal kopi, som senere skal uploades og synkroniseres med andre versioner. Med Cloud Regnskab kan alle arbejde samtidig på samme kunde.  Effektivt og sikkert. 
 

Cloud Regnskab viser vejen
At tiltrække og fastholde de rigtige talenter kan være en stor udfordring. Cloud Regnskab er et digitalt værktøj, der viser vejen for fremtidens revisorsoftware. Cloud Regnskab automatiserer de manuelle processer og giver din revisionsvirksomhed mulighed for at fokusere på at rådgive og udvikle dine kunder. Nye talenter kræver ny teknologi.

Vil du vide mere

Læs mere om Cloud Regnskab på vores hjemmeside

Hør mere om Cloud Regnskab hos salg

Telefon: +45 88 74 81 11

Mail: salg.dk@caseware.com

Eller book en demo her    


 

Få mere viden