Tine Bünger | Produktchef


Dette var den tredje version af Cloud Regnskab, der udsendes og som nu giver brugerne mulighed for at måle til dagsværdi, automatisk indsendelse af årsrapporten i XBRL-format samt en række andre nye features i forhold til den eksisterende version.

Datadrevet opfyldelse af minimumskraven
Når kontoplanen er indlæst og opmappet, opstiller Cloud Regnskab automatisk en årsrapport, der overholder lovgivningens krav. Årsrapporten tilpasses nemt den enkelte kunde, hvor brugeren bliver ledt intuitivt igennem en række spørgsmål. Effektivitet og høj kvalitet med få klik.

Det er herudover muligt at tilvælge et specifikationshæfte, hvor brugeren ud fra de data, der er indlæst i Cloud Regnskab, kan tilvælge de poster, der skal specificeres. Valgmulighederne er afgrænset til det indlæste datasæt, hvilket effektiviserer arbejdet.

Cloud Regnskab er udviklet til at ramme midt i skiven og hjælpe brugerne til at være effektive. Vi har derfor foretaget nogle valg, både af effektivitetshensyn, men også af kvalitetshensyn. Eksempelvis er det ikke muligt at aflægge regnskab, jævnfør reglerne om mikrovirksomheder, og det er ikke muligt at fravælge egenkapitalspecifikation og ledelsespåtegning, uagtet at ledelsen består af én person. Det er derimod muligt at foretage en række tilvalg fra højere regnskabsklasser, herunder blandt andet ikke-krævede oplysninger i ledelsesberetningen og en række noteoplysninger. Vi arbejder løbende på at udvide brugernes valgmuligheder for at tilføje flere ikke-krævede oplysninger til årsrapporten.

Altid compliant
Den datadrevne regnskabsopstilling sikrer, at årsregnskabsloven altid er overholdt, når årsrapporten opstilles. Anvendt regnskabspraksis tilpasser sig de opmappede konti med beløb, lovpligtige noter medtages, og foretages der tilvalg, tilpasser modellen sig valgene.

Vi har derudover valgt at følge anbefalingerne i FSR – danske revisorers Regnskabsvejledning for klasse B- og C-virksomheder, hvor det giver mening i forhold til de virksomheder, som Cloud Regnskab kan anvendes på.

Vores løsninger bliver testet, såvel internt som eksternt, ligesom der foretages fagligt review af FSR – danske revisorer.

Første brugere er onboardet
Med udsendelse af den nyeste version kan Caseware Danmark ligeledes fortælle, at de første brugere nu er begyndt at opstille årsrapporter i Cloud Regnskab. Det er vi enormt glade for og stolte af! Vi glæder os til at følge brugernes udvikling i Cloud Regnskab i takt med, at modellen udvides, og brugernes og regnskabslæsernes ønsker og behov opfyldes.

Fremtiden er i skyen
Vi fortsætter udviklingen af den næste version af Cloud Regnskab og arbejder lige nu på tilføjelse af noter for anlægsaktiver og skatteopgørelse. Inden længe releaser vi også vores Digitale Signeringsløsning, som vores brugere allerede kender fra Casewares løsning i Desktop, hvor det er muligt ved få klik at udsende årsrapporten til underskrift via Penneo.

Det er vores strategi, at vi løbende releaser nye versioner af Cloud Regnskab i takt med, at de udvikles, så de nye features og funktioner kan komme ud og arbejde hos brugerne – og således at vi i Caseware løbende kan få sparring og feedback, der gør os i stand til at udvikle løsningen i den retning, som vores brugere har behov for.

 

Vil du vide mere?

Vil du blive klogere på fordelene ved Cloud Regnskab? Så læs mere her. 

                                  


 

Få mere viden