Tine Bünger | Produktchef


Flere og flere mindre selskaber fravælger revision og beder i stedet revisor om assistance med opstilling af selskabets årsrapport. I de fleste af sådanne tilfælde vil revisor afgive en erklæring om assistance med regnskabsopstilling efter ISRS 4410: ”Opgaver om opstilling af finansielle oplysninger”.

I takt med, at denne type erklæring bliver mere og mere anvendt, og samtidig med at der fremadrettet kræves revisorerklæring for såkaldte ”risikobrancher”, er behovet for, at regnskabslæser forstår omfanget af – og lige så vigtigt – begrænsningerne i revisors arbejde, ligeledes forøget.

Ny vejledning fra REVU
Revisionsteknisk Udvalg (REVU) under FSR - danske revisorer har derfor udarbejdet en vejledning til revisors arbejde ved afgivelse af erklæringer efter ISRS 4410, som dels er en detaljeret redegørelse for de krav, som den internationale ISRS-standard stiller til revisors arbejde og dels en redegørelse for REVU’s vurdering af omfanget af revisors arbejde. Vejledningen kan med fordel tjene som arbejdsredskab for revisor, når denne påtager sig en opgave om assistance med opstilling af en årsrapport, men også som et redskab for regnskabslæser til at forstå, hvad revisor har gjort – og dermed også hvad revisor ikke har gjort – som en del af denne assistance.

Som så mange andre erklæringer, med og uden sikkerhed vil omfanget af revisors arbejde til enhver tid være op til revisors faglige vurdering og professionelle dømmekraft. REVU’s vejledning er således ikke en facitliste til, hvad det er for handlinger, revisor skal udføre, eller til hvor mange eller hvor få handlinger, der skal udføres, for at revisor er i stand til at afgive sin erklæring.

Med Caseware er du dækket ind
Caseware har i Working Papers i Desktop et værktøj til brug for revisors afgivelse af erklæringer efter ISRS 4410, som guider revisor igennem de krav, der er til udførelse af sådanne opgaver, og som tjener til inspiration til handlinger, som revisor kan vælge imellem i forbindelse med udførelse af arbejdet. Sammen med vejledningen fra REVU er Caseware helt overbevist om, at revisor er godt hjulpet i det fremtidige arbejde med assistanceopgaver.

Du kan læse REVU’s vejledning og give dit besyv med i høringen her.

God arbejdslyst.


 

Få mere viden