Caseware-teamet


1. Dataanalyse er blevet et vigtigt værktøj for interne revisionsteams
Datavidenskab topper listen over færdigheder, som interne revisionsafdelinger søger. Det er en positiv udvikling, fordi dataanalyseløsninger hjælper revisorer med at afdække uregelmæssigheder, adressere flere risici og i sidste ende udføre revisioner af højere kvalitet uden at skulle ansætte ekstra personale. Mens implementering af dataanalyseværktøjer tager tid og koster penge, er gevinsten af udbyttet investeringen værd.
 

2. Dygtige interne revisorer er stadig en mangelvare
At finde og fastholde dygtige revisorer er lidt lettere end det var sidste år, men det er stadig svært. I betragtning af dette udfordrende talentmiljø er det vigtigere for organisationer end nogensinde før at give deres medarbejdere de teknologiske værktøjer, de skal bruge for at kunne arbejde mere effektivt og virkningsfuldt. Læs mere om, hvordan du kan tiltrække og fastholde talent her.
 

3. Revisionsteams står over for mere arbejde uden større budgetter
Stigende forretningskompleksitet og øget overholdelse af lovgivningen skaber ekstra arbejde for interne revisorer. Desværre betyder denne voksende arbejdsbyrde ikke større budgetter. Den eneste måde, hvorpå interne revisionsteams kan følge med antallet af arbejdsopgaver, er at blive mere effektive og investere i digitale værktøjer, der er i stand til at automatisere og udføre flere mindre opgaver, hvilket giver revisionsteamet mere tid til at vurdere data og identificere risici. Du kan effektivisere dine arbejdsprocesser med Casewares løsninger. Læs mere om vores løsninger her.
 

4. Efterspørgslen efter ESG-relaterede revisioner er stigende
Tilsynsmyndigheder, investorer og andre interessenter kræver mere gennemsigtighed vedrørende virksomheders bæredygtighed og ledelse. Dette lægger et stigende pres på interne revisionsteams, der skal sikre sig, at deres arbejdsgivere lever op tilderes erklærede ESG-forpligtelser. Mange organisationer, herunder velkendte brands, er blevet beskyldt for greenwashing i de senere år. Greenwashing er en proces, hvor organisationer fremsætter miljømæssige påstande om deres produkter eller tjenester, som ikke bakkes op af fakta. Anklager om greenwashing kan påvirke en organisations omdømme og salg.

For at sikre, at deres organisationer opfylder ESG-mål, er interne revisionsteams nødt til at investere i ESG-ekspertise og løsninger, der kan strømline ESG-revisionsprocesser. Du kan læse om nye krav til bæredygtighedsrapportering her.
 

5. Beredskabet mod svindel kunne være bedre
I betragtning af den kritiske rolle intern revision spiller i afsløring og forebyggelse af svindel, er det bekymrende, at kun én ud af fire respondenter sagde, at de er "meget godt forberedt" på at bekæmpe svindel. Interne revisionsteams kan forbedre deres bekæmpelse af svindel ved at uddybe deres forståelse af deres organisations interne processer og kontroller samt ved at kombinere traditionelle revisionsteknikker med avancerede dataanalyseværktøjer til at opdage uregelmæssigheder mere effektivt.
 

Vil du vide mere?

Ønsker du at dykke endnu dybere ned i trends beskrevet i dette års trendrapport, så læs mere her.


 

Få mere viden