Joost Ekkelboom | Head of Commercial Caseware Europe


‘Den perfekte storm’ er et paradoksalt begreb, for den opleves absolut ikke som perfekt for de mennesker, den rammer! Meteorologisk set er den perfekte storm en ekstremt kraftig storm, som opstår, når flere vejrfænomener forstærker hinanden. På den måde kan man sige, at revisorbranchen i disse år oplever den perfekte storm.

I FSR – danske revisorers analyserapport: ‘Fælles om fremtidens revisorbranche’ kunne man sidste år læse, hvordan revisionsbranchen trods øget digitalisering og automatisering, der effektiviserer og frigør ressourcer, ikke kan følge med. Gevinsterne bliver ædt op af lovbestemte krav. Kvalitetssikring, kontrol, compliance – og rådgivning – sluger enorme mængder tid.

Ond spiral
Samtidig oplever revisorbranchen afgang af arbejdskraft og har vanskeligt ved at tiltrække medarbejdere på alle niveauer. For eksempel angav over 70 procent af revisorvirksomhederne i analysen, at de har problemer med at tiltrække godkendte revisorer.

Der er altså færre hænder til at udføre flere opgaver. Det øger arbejdspresset ... hvilket så igen gør det sværere at fastholde og tiltrække medarbejdere. Det er en ond spiral, som rammer bundlinjen. Analysen viste for eksempel også, at 60 procent af revisorvirksomhederne i meget høj grad, i høj grad eller i nogen grad må sige nej til nye kunder på grund af mangel på medarbejdere.

Effektivisering og fleksibilitet
Den onde spiral kan brydes på flere måder. Dels med branchens kontinuerlige og målrettede indsats for at fastholde eksisterende og tiltrække ny arbejdskraft, dels med endnu mere digitalisering og automatisering. Ikke alene giver software som Caseware Cloud den effektivisering – den kan også hjælpe revisorvirksomhederne med at imødekomme især de yngre medarbejdernes krav om øget fleksibilitet. Det har vi en interessant artikel om i denne måneds nyhedsbrev, hvor vi desuden informerer dig om, hvad Casewares skifte til Salesforce betyder for dig som kunde.


 

Få mere viden