Sara Sayk | Produktchef


 

Fremover skal årsrapporterne indberettes i det såkaldte inlineXBRL-format, også kaldet iXBRL. Det gælder for alle virksomheder med balancedato den 1. januar 2025 eller senere og vil således først være relevant for langt størstedelen af virksomhederne i løbet af sommeren 2026.

I andre lande har Caseware mange års erfaring med at aflægge årsrapporter i iXBRL; en erfaring som vi drager nytte af i Danmark.

iXBRL-indsendelse fra 2024
I Danmark kan vi allerede nu i CW*Regnskab danne filer i iXBRL-format og forventer i god tid i løbet af 2024 at åbne for dannelse og indberetning af årsrapporter i iXBRL-format. Det giver dig som indberetter mulighed for at blive fortrolig med det visuelle udtryk af en årsrapport, når den bliver dannet i iXBRL.

Et mere låst format
iXBRL er et mere låst format end XBRL, og vi tester, i hvor høj grad det visuelle udtryk kan bibeholdes uændret i årsrapporterne.

Vores test viser blandt andet, at det fortsat er muligt at have grafiske elementer i form af billeder og logoer, når de er indlejret i virksomhedernes årsrapporter. Der vil umiddelbart ikke være nogen forstyrrende visuelle ændringer ved overgangen til iXBRL.   

Overgangsperiode
I en overgangsperiode i 2024 og 2025 vil det være muligt både at danne og indberette virksomhedernes årsrapporter i enten XBRL- eller iXBRL-format via CW*Regnskab. Det skulle gerne skabe en tryg og sikker overgang fra XBRL til iXBRL.

Test-virksomheder søges
Vil du teste iXBRL-formatet på nogle af dine kunders årsrapporter?

Vi er allerede nu klar til at teste iXBRL-formatet og søger revisionsvirksomheder, der vil stille 1-3 kundefiler til rådighed for test.

Har du logo på forsiden i sidefødder eller andre grafiske elementer i dine kunders årsrapporter, hører vi gerne fra dig.

 

 

Indberetningsløsninger
Alle virksomheder, der skal indberette deres årsrapporter til Erhvervsstyrelsen, skal i dag indberette deres årsrapport i både pdf og XBRL-format.

Dette gøres ved enten at benytte Erhvervsstyrelsens egen indtastningsløsning: Regnskab Basis eller Regnskab Special, som er en digital indberetningsløsning. Casewares indberetningsløsning er en system-til-system-løsning til Regnskab Special.

Hvis du indberetter via Regnskab Basis, sikrer Erhvervsstyrelsen, at de indberettede data omdannes til iXBRL. Hvis du indberetter via Casewares løsninger, er det Caseware, der skal sikre, at årsrapporten indberettes i iXBRL-format.

Ny indberetningsbekendtgørelse
Erhvervsstyrelsen har den 26. juni 2023 udstedt en ændring til den nugældende indberetningsbekendtgørelse, der ændrer på de formater, som årsrapporten skal indberettes i.

Se ændringen til indberetningsbekendtgørelsen her 

Hvad er iXBRL

inline-XBRL (iXBRL) er en standard for indlejring af XBRL-fragtmenter i et HTML-dokument. Det bevirker, at et dokument både kan ses visuelt i en browser og samtidig læses digitalt.

Digital Signering

Det vil fortsat være muligt at anvende vores digitale signeringsløsning, når Erhvervsstyrelsen overgår fra at modtage pdf-årsrapporter til årsrapporter i iXBRL-format.

Vil du vide mere om Digital Signering? Se vores video eller kontakt salg på salg.dk@caseware.com eller telefon: +4588748111


 

Få mere viden