Asbjørn Riise | Salgschef


’Hvordan’ er mere interessant end ’hvorfor’ hos Rønne Revision på Bornholm. Men lad os lige starte med hvorfor?

“Vores gamle system havde beskedne digitaliseringsmuligheder, og vi manglede en rød tråd gennem systemet. Jeg startede 14. august i Rønne Revision, og 10 dage senere ’pitchede’ jeg Caseware for partnerne. De havde også en præsentation af en anden løsning.  Valget faldt primært på Caseware, fordi vi får revisionsdelen og regnskabsbyggeren i én og samme løsning. Og vi har valgt Casewares Cloud-løsning, så flere nemt kan arbejde og synkronisere samtidig på samme kunde,” siger Paw Skovmose.

Han er revisor hos Rønne Revision, der har cirka 30 medarbejdere, som primært arbejder med lokale SMV-kunder i regnskabsklasse A og B. Rollen som superbruger stod ikke i jobbeskrivelsen, da Paw Skovmose startede i revisionsvirksomheden, men qua hans tidligere erfaringer med Caseware – og generelle interesse for digitalisering – var han selvskrevet til opgaven.

“Jeg har tidligere været i et revisionsfirma, som blev opkøbt af Beierholm og fik udrullet deres version af Caseware. I den proces var jeg tovholder og fik et stort indblik i Caseware og implementeringen heraf. Hos min seneste arbejdsgiver anvendte jeg også Caseware og kom til, da de befandt sig i implementeringsfasen af systemet,” siger Paw Skovmose og fortsætter:

“Caseware er en del af Rønne Revisions digitaliseringsproces. Lige nu ser jeg ud over et kontorlandskab med blå mapper over det hele. Der er ikke sat mål for effektiviseringsgevinsten, men jeg ved jo af erfaring, at Caseware er et rigtig godt program, og at man kan lave utrolig mange standardiserede ting, som gør, at vi over tid sparer tid på hver enkelt kunde. 

“Som andre revisionsvirksomheder har vi svært ved at tiltrække nye medarbejdere, samtidig med at kravene øges, så vi bruger flere ressourcer på opgaverne. Jo mere vi kan standardisere og effektivisere desto bedre.”

Casewares motorvej
Netop standardiseringen og dermed optimeringen af arbejdsprocesser ligger Paw Skovmose på sinde som superbruger.

“Caseware giver os en motorvej, og så er det i vid udstrækning min opgave som superbruger at få alle til at køre på den – og modvirke etableringen af for mange lokale veje,” siger Paw Skovmose om de tilpasninger, der kan være fristende med udgangspunkt i indgroede arbejdsprocesser.

Apropos standardisering bruger han tid på at bygge modeller i Caseware på tværs af alle kunder, så kollegerne sparer tid ved ikke at skulle gøre det på den enkelte kunde.

“En succesfuld implementering afhænger i høj grad af grundigt forarbejde. Og at være indstillet på, at det kræver benarbejde! 

“I øjeblikket bruger vi for eksempel tid på at ensrette vores arkiver, så vi er enige om, hvad vi skriver de enkelte steder i en revisionsinstruks, i et planlægningsnotat etc. Skal vi køre med Casewares default-forslag eller lave vores egne formuleringer – og hvad skal de i så fald være?” siger Paw Skovmose.

Overgangsperiode med to systemer
Som superbruger er han tilfreds – men ikke super tilfreds – med fremdriften i projektet.

“Der gik længere tid, end jeg havde regnet med, inden vi fik løsningen leveret af Caseware, og så har vi efterfølgende selv haft travlt med kvalitetskontrol og andet,” siger Paw Skovmose og fortsætter:

“Lige nu overvejer jeg, hvornår det er bedst at afholde det interne kursus, som jeg står for. Det er ved at være et stykke tid siden, at Caseware holdt sit kursus for os, og som med alt andet glemmer folk meget, hvis ikke de begynder at arbejde kontinuerligt med løsningen bagefter. Det optimale er, at brugerne efter kurset får sat mål for, hvornår et bestemt antal kunder skal være processeret i det nye system, men det når vi ikke. Regnskabssæsonen starter snart, og vi når ikke at være fuldt i luften med Caseware, så der bliver en overgangsperiode, hvor vi arbejder i både Caseware og den gamle løsning.”

Rønne Revision har Caseware-produkterne:

CW*Basis SmartSync

CW*Revision

CW*Regnskab

Kvalitetsmanual

Andelsboliger

Derudover anvender Rønne Revision Caseware Cloud til opbevaring af filer i ‘skyen’, så flere kan tilgå samme kundefiler samtidig.

Paw Skovmose

 Revisor hos Rønne Revision

 Superbruger af Caseware

   


 

Få mere viden